FORTRYDELSESFORMULAR

 Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Happy Eve

Skoleparken 49
7500 Holstebro
E-mail: sara@happyeve.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

Varenummer: _______________________

Varenavn: __________________________

Venligst skrive kort om grunden til at du har fortryd købet. Dette vil hjælpe mig i fremtiden til at levere en endnu bedre service. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 Bestilt den: ____________________________________

Ordrenummer: _________________________________ 

Bestilt af (navn) :________________________________

Bestillers adresse: _______________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

Bestillers underskrift:____________________________

Dagens dato: _________________________________