Kak- och sekretesspolicy

Introduktion

Genom att använda www.happyeve.dk håller du med om att vi använder cookies.

Denna webbshop och webbplats drivs och ägs av
Happy Eve
CVR 40229922
E -post: sara@happyeve.dk
Telefon: +45 311723424

När du besöker www.happyeve.dk samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll. Om du inte vill att information ska samlas in bör du ta bort dina kakor (se instruktioner) och utelämna ytterligare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter har tillgång till dem.

1. Kakor

Webbplatsen använder "Cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil el. På samma sätt i syfte att erkänna det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och inriktning på annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera kakor. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies riskerar du att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller följande kakor:

_________


2. Sekretesspolicy

Personlig information är alla typer av information som kan tillskrivas dig till viss del. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana information. Det händer t.ex. Av alm. Åtkomst till innehåll, om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, delta i tävlingar eller undersökningar, registrera dig som användare eller abonnent, annan användning av tjänster eller göra inköp via webbplatsen.

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information:

- En unik ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon,
- Ditt IP -nummer,
- Geografisk plats,
- liksom vilka sidor du klickar på (intressen).

I den utsträckning du själv uttryckligen samtycker till detta och ange informationen själv behandlas också:
- Namn,
- telefonnummer,
- e-post,
- adress och
- Betalningsinformation.

Det kommer vanligtvis att vara i samband med skapandet av inloggning eller vid köp.

säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot det faktum att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till kunskap om obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och för att registrera dina inköp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel för att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Förvaringsperiod

Informationen lagras under den period som tillåts enligt lag och vi tar bort dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringsbakgrund. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Offentliggörande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt Klick, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. avslöjas för tredje parter i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet om "kakor" ovan. Informationen används för att rikta in sig på reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa bara bearbetar information för våra räkning och kanske inte använder dem för sina egna ändamål.

Avslöjande av personlig information som namn och e-post, etc. kommer bara att hända om du ger samtycke till det. Vi använder bara dataprocessorer i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål

Du har rätt att avslöja vilken personlig information vi behandlar om dig. Dessutom kan du när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till information om dig. Om den information som behandlas om dig är fel har du rätt att korrigeras eller raderas. Förfrågningar kan göras till: sara@happyeve.dk. Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta datainspektören.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Happy Eve
Skolpark 49
7500 Holstebro
Telefon: 3117 2324
E -post: sara@happyeve.dk